Homepage


W tym miejscu znajdziesz przykłady tekstów wychodzących spod mojej ręki, które mogą być z powodzeniem wykorzystane do pozycjonowania i promocji stron internetowych. Są to treści typu:

 

 


Zawsze staram się, by moje teksty spełniały trzy podstawowe kryteria. Były skuteczne, unikalne oraz poprawne językowo.

 

 

 


SKUTECZNOŚĆ


Dobry tekst to tekst SKUTECZNY. Innymi słowy taki, który spełnia ściśle określony cel. Jeśli naszym celem jest pozycjonowanie strony na określone słowo kluczowe, tekst pozycjonujący musi takie słowo zawierać w swej treści. Jeśli naszym celem jest sprzedaż produktu, stawiamy na tekst, który będzie zawierał opis tego produktu oraz elementy zachęcające do jego zakupu. Z kolei tekst na bloga, gdzie naszym celem jest pozyskanie wielu odbiorców, powinien zawierać informacje użyteczne dla czytelnika (oczywiście w jakiejś części) - tak by zachęcać do dalszej lektury i powrotu na stronę.


UNIKALNOŚĆ


Nawet teksty dobrej jakości, gdy zostaną wielokrotnie powielone i wrzucone na różne strony internetowe, niemal automatycznie tracą swoją wartość. Wartość jako źródła informacji oraz to co nas szczególnie interesuje, czyli wartość pozycjonerską. Dobry i skuteczny tekst to tekst UNIKALNY.


POPRAWNOŚĆ


Powtarzające się błędy językowe, zgubione znaki i kiepski styl to bolączka wielu tekstów tworzonych na potrzeby marketingu internetowego. Szczególnie rażące są błędy w pisowni, błędy gramatyczne oraz stylistyczne. Część tekstów w związku z licznymi błędami, traci całkowicie swój sens. Dlatego moje teksty zawsze sprawdzam pod kątem możliwych błędów - dla mnie językowa POPRAWNOŚĆ ma znaczenie.


Copyright (c)2013 Unikalne Teksty | Design by Sunlight webdesign